Denizli’de 7 milyon yıllık oklu kirpi, kılıç dişli kedi ve kuş fosilleri bulundu

Denizli’de 7 milyon yıllık oklu kirpi, kılıç dişli kedi ve kuş fosilleri bulundu

2017 yılında başlayan ve 4 yıl süren yüzey araştırmalarından sonra kazı çalışmalarının başladığı Denizli’nin Tavas ilçesi Kayaca Mahallesi bölgesindeki Omurgalı Fasil Lokalitesi’nde yeni bulgulara rastlandı. Geçtiğimiz yıllarda karınca yiyen ve domuz fosillerinin bulunduğu alanda bu yıl bu hayvanlara ait kafatası ve bazı eksik fosillere rastlandı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Antropoloji Bölümünden öğretim üyeleri Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek ve Alper Yener Yavuz’un yürüttüğü çalışmalarda 7 ile 9 milyon yıl öncesine tarihlenen yeni fosillere rastlandı.

 

‘OKLU KİRPİ BULDULAR’
Kazının ikinci yılında üç haftalık araştırmalarda oklu kirpi, kılıç dişli kedi ve kuş fosilleri tespit edildi. Bilim insanları özellikle kuş fosilerinin kolay fosilleşmeyen kemikler olmaları nedeniyle büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Geç Miyosen dönemden kalma kuş fosillerinin bulunmasının kazı alanında fosillerin koruma durumunun iyi olduğunun göstergesi olarak değerlendirildi.
Diğer yandan Anadolu’da çok az yerde bilinen oklu kirpiye ait buluntular da heyecan yarattı. Daha önce tam bir kafatası bulunmayan oklu kirpi bu yönüyle tek örnek oldu.

 

‘ETCİL HAYVANLARIN YOĞUNLUĞU’
Fosil lokalitelerinde genellikle etcil hayvan yoğunluğunun yüzde 5’i geçmediğini belirten Aytek, Denizli’deki alanda bu yoğunluğun yüzde 10 olduğunu kaydetti. Aytek; “Etçil hayvanlar doğada sayı bakımından otçul hayvanlar kadar yoğun olmadıkları için fosil kayıtlarda da çok daha düşük bir oran ile temsil edilirler. Genelde paleontolojik kazılarda etçil hayvanların oranı yaklaşık yüzde 5 iken, Kayaca lokalitesinde yüzde 10’un üzerinde. Bu da bilimsel açıdan çok önemli bir bilgi konumunda” ifadelerini kullandı.

 

‘GEÇEN YIL BULUNAN DOMUZA AİT DİŞLER ORTAYA ÇIKTI’
Aytek geçen yıl bir kısmı bulunan fosillere ait diğer kalıntıların da yavaş yavaş ortaya çıktığını belirterek; “Örneğin alanın önemli hayvanlarından karıncayiyene ait geçen sene bulamadığımız çene ve dişler bulduk ki bu da bu canlının türünü belirlemede bize kolaylık sağlayacak. Yine aynı şekilde sadece iki dişle temsil edilen domuza ait de yeni dişler ve çene de bulduk.  Şimdiye kadar bulunan fosiller ışığında alanda en az 23 farklı hayvan türün olduğu ortaya koyduk. İlerleyen yıllarda bu sayını kesinlikle artacağını düşünüyoruz. Hayvanların türlerine baktığımızda bu canlıların 7 ile 9 milyon yıl önce yaşadıklarını düşünüyoruz. Ancak alanda yapacağımız kimyasal ve jeolojik çalışmaları ile bu yaş aralığını daha da daraltıp daha net bir tarih ortaya koymaya çalışacağız” diye konuştu.